WELKOM BY SONSTRAAL GEMEENTE 

 

adsent tree
 

plekbesprekings

Sonstraal erediens, 6 Desember
(beide by die kerksentrum en aanlyn):
09:00 - Prediker: Ds. Eugene Malan

Ons aanlyn eredienste is nog steeds Sondae op YouTube en Facebook beskikbaar.

Facebook    │   YouTube