WELKOM BY SONSTRAAL GEMEENTE 

 


kombersprojek2
____________________________________

Neem kennis dat die kerksentrum, en kerkkantoor gesluit is. Vir noodgevalle, kontak asseblief  083 304 2927.


dankoffers2

Dankoffers tydens lockdown: Dra asseblief by op watter manier u ookal verkies: Snapscan of elektronies oorplasings. Die kerk se uitgawes is ongelukkig nie in isolasie nie en ons sal al u bydraes opreg waardeer. Die SnapScan kode verskyn op die voorblad van die kerkkalender - vir diegene wat op hul selfoon kyk en dan nie die kode so kan scan nie.