WELKOM BY SONSTRAAL GEMEENTE 

 

kattebak bespreek

plekbesprekings
 

Eredienste, Sondag, 1 November
(beide by die kerksentrum en aanlyn):
09:00 Erediens - Prediker: Ds. Carika Hanekom
18:00 Ignite erediens

Ons aanlyn eredienste is nog steeds Sondae op YouTube en Facebook beskikbaar.

Facebook    │   YouTube