Aktuele sake

by | Mar 28, 2022 | Nuus | 0 comments

Ons het van tyd tot tyd aktuele gesprekke en dokumente wat ons graag met gemeentelede deel.
Hierdie bladsy dien as argief vir sulke gesprekke.

2016 – Algemene Sinodesitting: Selfdegeslagverhoudings

Nuus

0 Comments

Submit a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.