Badisa is die NG Kerk en die VG Kerk in die Wes-Kaap se barmhartigheidsdiens. As gemeente is Sonstraal aan drie sorgprogramme vir gesinne in Bellville, Kraaifontein en Scottsdene verbind. Fisantekraal en Durbanville word ook deur ons maatskaplike en gemeenskapswerkers bedien wat van vrywillige dienste en donasies uit die gemeente afhanklik is.

Verskeie van Badisa se tehuise vir bejaardes, soos Aristea en Ravenzicht, die Durbanville kinderhuis, skole en sentra vir gestremdes soos Alta du Toit, Paarlskool en Jan Kriel word ook gehelp terwyl die Magdalena sentrum vir swangerskapberading en aanneming en Ramot holistiese behandelings-fasiliteit vir alkohol, pil en dwelmverslawing in samewerking met verskeie buite-instansies ondersteun word.

Sonstraal-gemeente bied jaarliks ‘n sorgweek aan wat grootliks help om goedere en geld in te samel en wat ook as bekendstelling vir die projekte dien. Vir meer inligting, kontak vir Ronel van Rensburg by tel. 021 975 2537.