EREDIENSTE

Ons glo dat God sy kerk gereeld byeen bring om ons deur sy Woord en Gees te ontmoet, sodat Hy ons weer kan uitstuur om as sy mense sy wil in sy wêreld na te streef. In ons al ons eredienste wil ons:

  • God eer deur lofprysing en aanbidding;
  • mekaar daarin versterk om ons lewens te bou op die troue beloftes van God, soos die Gees dit vir ons oopmaak deur die Woord en versterk deur die doop en die nagmaal;
  • opnuut soek na God se wil vir ons lewens en onsself daartoe verbind om in gehoorsaamheid aan Hom te leef; en
  • voorbidding doen vir mekaar, vir die kerk en vir die wêreld.

Ons streef daarna om die Woord op ’n getroue en eietydse manier te verkondig onder leiding van die Gees; om in ons aanbidding ruimte te skep vir menslike verskeidenheid maar ook om getrou te bly daaraan dat dit om God gaan en nie om onsself nie. Ons wil graag aanbid in ’n atmosfeer van vrymoedigheid en gasvryheid, waarin enige mens kan tuiskom by ons, net soos ons tuiskom by God.
Ons het die volgende eredienste in ons gemeente (besonderhede word weekliks op dié webwerf gegee):

Kerksentrum: Erediens Sondae 09:00
Dit is ’n familiediens waartydens ’n spesiale kindertyd aangebied word en waar eietydse sowel as Liedboek-liedere tydens die lofprysing en aanbidding gesing word. Dié erediens word elke Sondag van die jaar aangebied.

Sonstraal@Curro: Erediens Sondae 09:00

Dit is ’n familiediens waartydens ’n spesiale kindertyd aangebied word en waarin veral eietydse liedere met sanggroepbegeleiding tydens die lofprysing en aanbidding gesing word. Dié erediens word elke Sondag van die jaar, behalwe tydens die Desember-skoolvakansie, aangebied.

Tydens die oggenddienste word ’n preekprogram gevolg wat dieselfde Skrifgedeeltes behandel. Dié preekprogram sluit ook by ons kategese en ons Bybelstudies vir groeigroepe aan.

Kerksentrum: Ignite-diens Sondae 18:00
Die temas en preke van hierdie diens handel oor ’n diep spiritualiteitspad met God en is van toepassing op alle ouderdomme. Die styl van erediens is kontemporêr, met meer moderne musiek en informele prediking. Daar is ook altyd ’n geleentheid vir kuier en koffie ná die erediens. Enigiemand is welkom om deel te word van die kerk se gemeenskap van jong volwassenes. 

Legato en La Vie:
Ons bied ook eredienste by twee aftree-oorde, naamlik Legato (17:30) en La Vie (18:00), aan. Dit is oop vir almal wat in dié aftree-oorde woon en word dwarsdeur die jaar, behalwe tydens die skoolvakansies, twee-weekliks by elke oord aangebied. Die patroon van ’n klassieke aandiens word gevolg.