JONG-VOLWASSENES

Die Jong-volwassenes van die gemeente woon ook die aanddiens (IGNITE@sonstraal om 18:00) by, aangesien die spirituele pad wat daar gestap word in die aande gefokus is op alle ouderdomsgroepe. Daar word ook altyd gekuier en koffie gedrink na die erediens.

Hierdie groep “studente” of Jong-werkendes kom weekliks op Donderdagaande om 19:00 by die kerksentrum bymekaar. Ons kyk ‘n dvd of video met ‘n tema van bespreking en gesels met mekaar en worstel met die vrae jvanuit die Bybel. Die idee is om as groep net lekker saam te kuier.