DIE KINDERBEDIENING

3- tot 6-jariges
Vir die 3- tot 6-jariges word by beide bedieningspunte (Sonstraal en Mosaiëk) kinderkategese aangebied. Dit is altyd goed om deel van ’n gemeentekultuur te word op ’n jong ouderdom. Deur speel en aktiwiteite leer ons saam die Evangelie van kleins af.

Gr. 1 tot Gr. 3

By beide bedieningspunte word Gr. 1 tot Gr. 3 gewoonlik betrek met kindertyd in die erediens. Ná kindertyd verdaag die kinders na hulle Kategese-klasse, waar ons leiers aktiwiteite saam met hulle doen en gesels oor die Sondag se les.

Gr. 4 tot Gr. 6

Dié groepe woon die erediens by beide bedieningspunte by en verdaag na kindertyd na hul Kategese-lokale. Die les word geskryf op ’n meer volwasse vlak vir dié groepe sodat dit van toepassing op hulle is en aanklank by hulle vind.