JEUG UITREIKE

Gereelde uitreik
Ons het ‘n klomp Sondae ‘n jaar waar ons Bottelary toe gaan om ‘n kinderprogram aan te bied en saam met die kinders en die gemeenskap van Bottelary te kuier en kerk te hou. Ons speel saam met die kinders en help uit met die weeklikse voedingskema by Bottelary.

 

Addisionele uitreik
Addisionele uitreike word beplan vir die Jeug-groep van die kerk, en is gewoonlik verder geleë as ons gereelde uitreike waarby ons betrokke is.