KANTOORURE

Maandag -  Vrydag 08:00 - 16:00

h/v Tulip en Hebronstraat, Amanda Glen
Posbus 809, Durbanville, 7551

Tel: 021 976 1236
Fax: 021 976 1211
086 505 2949

E-pos: kantoor@sonstraal.org.za

kommunikasie@sonstraal.org.za

Pikkie Paradys Pre-primêre Skool en Nasorg-sentrum: 021 976 9496