NUWE INTREKKERS


Aan elke nuwe intrekker - baie welkom in ons gemeente. Dit is ons bede dat jy baie gelukkig sal wees en dat jy die Here se teenwoordigheid sal beleef, geestelik sal groei, en sal "Uitstraal vir Christus".

Kom kuier by ons in die kerkkantoor en ons sal jou help om die aanpassing te vergemaklik. Jou besonderhede word geneem; jou lidmaatbewyse aangevra; en jy ontvang onder meer ’n jaarprogram met belangrike inligting oor eredienstye asook kerkraadslede se name.

Indien jy enige navrae het tydens die tyd wat jy inskakel, kontak ons gerus deur die vorm op hierdie blad te voltooi, of skakel ons by 021-976 1236