Aktuele sake


Ons gebruik hierdie area vir sake wat huidiglik die onderwerp van gesprek is.
Let wel dat daar briewe, asook video en audio opnames gedeel word. Sien die skakels aan die einde van die die onderwerp om na hierdie opnames te luister.


COVID-19 / KORONAVIRUS

 

Video as verduideliking van die prosesse wat Sonstraal gaan volg:

Sonstraal reageer op COVID-19 / Koronavirus

 

Liewe Sonstraal-lidmaat

Die uitbreek van Covid-19, of - soos ons dit as die Koronavirus leer ken het, het die ganse mensdom in elke faset van ons bestaan geraak en doen dit steeds op ongekende wyse. Soos regte Suid-Afrikaners word hierdie globale krisis met humor hanteer, wat ons lekker laat lag, maar tog met ’n diepe besef dat hierdie geen grap is nie. Omdat hierdie virus nie diskrimineer nie, en omdat ons weet dat dit ons almal raak, maak dit verskeie emosies by ons wakker. As gelowiges wil ons vra na die betekenis van die hoop wat ons in Christus het, maar ook na die geleentheid waartoe die Here sy kerk roep – in hierdie situasie. Ons wil geensins paniek saai of meedoen aan massa-histerie nie, maar rig graag hierdie skrywe om rustigheid en kalmte by lidmate en die groter gemeenskap te bring.

Ons wil graag die volgende praktiese reëlings tref:

- Die kerkkantoor is gesluit vir die publiek. Kontak ons asseblief telefonies - 021 976 1236. Ingeval van nood, kontak asseblief enige leraar. Carika (082 925 3573), Johan (083 788 1239), Ruan (071 635 2898), Eugene (083 299 8100). Ruan is vanaf 18 tot 23 Maart met verlof.
- Eredienste en kategese sal elektronies uitgesaai en opgeneem word.
- Bedieninge, byeenkomse en uitreike word opgeskort.
- Pastoraat sal telefonies plaasvind.
- BiteMe Koffiewinkel is gesluit.
- Begrafnisreëlings, in oorleg met die begrafnisondernemer, kan met die leraars getref word.
- Finansiële bydraes kan elektronies via EFT of SnapScan gemaak word.

Wees versigtig, en doen wat nodig is om te keer dat die virus versprei. Kontak ons gerus indien nodig.

 

Meer inligting:

  • Kliek hier vir die volledige dokument oor Sonstraal se reëlings rondom die Covid-19 situasie.
  • Videos / preke word onder Nuus: Videos geplaas (links op die tuisblad)
  • Kliek hier vir riglyne oor 'n gesprek met kinders oor die virus.
  • Kliek hier vir inligting deur die moderatuur van die sinode van Wes-Kaapland
  • Kommunikasie aan ons Senior lidmate - kliek hier

 


___________________________________________________


Selfdegeslaggesprek

Die hart van die kerkraad se besluit
(Lees die volle dokument deur op die skakel hier bo te kliek.)

  • Ons is 'n inklusiewe en liefdevolle gemeente waar daar ruimte is vir verskillende oortuigings oor die saak van selfdegeslagverhoudings.
  • Ons aanvaar mekaar op grond van ons geloof in Christus as lede van die liggaam van Christus ongeag ons seksuele oriëntasie.
  • Vir alle verhoudings, ongeag seksuele oriëntasie, geld dieselfde Skriftuurlike eis van liefde en trou.
  • Ons glo God seën ook selfdegeslagverhoudings van liefde en trou en daarom mag dit ook deur ons leraars en in ons kerkgebou ingeseën word.

 play2 Luister na die gesprek wat op 4 Desember 2016 by die kerksentrum plaasgevind het - kliek hier.