BEDIENINGE

BOU: Die gemeente se visie sê dat ons nie vir onsself bestaan nie, maar om God se wil in die wêreld uit te straal. Onder Bou val daarom al die uitreikbedieninge van ons gemeente en behels alles wat ons in die gemeenskap doen, saam met mense wat nie lidmate van ons eie gemeente is nie.
Bid, behoort en bou vorm ’n eenheid en is drie maniere waarop ons ons geloof in God; ons liefde vir mense; en ons hoop vir die wêreld uitdruk.

Hierdie bou-aksies van die gemeente is by uitnemendheid geleenthede om gestalte te gee aan ons waardes van gehoorsaamheid, geloofsonderskeiding, eenheid, deelnemendheid, gasvryheid, volhoubaarheid, rentmeesterskap en doelgerigte kommunikasie.


Kliek aan die linkerkant om meer te lees oor wat elke uitreik doen, en as jy wil betrokke raak, kontak gerus die betrokke kontak persoon, of die kerkkantoor.