BADISA TRIO

badisa2

Badisa is die NG Kerk en die VG Kerk se gesamentlike barmhartigheidsdiens in die Wes-Kaap. Ons is gemeentelik verbind aan drie gesinsorgprogramme in ons omgewing, nl. Bellville, Kraaifontein en Scottsdene. Vanuit die kantore word ook gebiede soos Fisantekraal en Durbanville deur maatskaplike en gemeenskapswerkers bedien. Hulle is egter afhanklik van vrywillige dienste en donasies uit ons gemeente. Ons Sorg-week dra grootliks by tot middels en finansies, en dien ook as bekendstelling. In ons omgewing is verskeie Badisa-tehuise (soos Aristea en Ravensicht vir bejaardes), kinderhuise, skole en sentra vir gestremdes soos Alta du Toit, Paarlskool en Jan Kriel asook die Magdalene-sentrum vir swangerskapberading en aanneming. Daar is ook Ramos vir middelafhanklikes.
Behoefte van die bediening: Die bediening se grootste behoefte is fondse asook vrywilligers om professionele dienste en ander hulp te verleen.

Leier / koördineerder: Ronel van Rensburg - 021 975 2537.
Hulp-leier: Karin Minnaar. Vrywilligers: Louise Koch en verskeie gemeentelede is betrokke by verskillende projekte.

Betrokke buite-instansies: Daar word saamgewerk met Badisa in inodale en kerkverband.

 

Vir meer inligting, besoek ons webwerf - www.badisatrio.co.za

·