BREIPROJEK

Die breiprojek het in 2002 in Legato-Aftreeoord. Ons het besef dat sommige seniorburgers se dae lank en leeg kan wees en iets moes gevind word om hulle sinvol besig te hou. Ons kom mos uit ‘n era toe naaldwerk ‘n skoolvak was en almal van jongsaf geleer het om te brei. Breipatrone van items wat veral deur die staatshospitale benodig word is versamel en kort voor lank het die penne begin klik. Dis lankal nie meer ‘n projek net vir seniors nie en talle jonger mense, en sels een of twee mans het begin inskakel. ‘n Verskeidenheid van items word gebrei, soos onder andere piepklein “jurkies” met kepsies en kousies vir premature babas, troosteddies vir kinders in die traumasaal, frokkies vir voltermyn-pasgeborenes, musse vir dié wat chemoterapie ontvang en sonder hare gelaat is, truie met serpe, vingerlose handskoene en bedsokkies vir sorgbehoewendes (in die winter), gebreide balle en mini-teddies vir stimuleringsprogramme vir babas en kleuters, ens. ‘n Nuwe vertakking het uit die breiprojek ontstaan waar ons eenvoudige toiletsakkies (gemaak van lap en wat aan  die bokant kan toeryg) maak vir diegene wat in die hospitaal beland en geen toiletware het nie. So ‘n sakkie word dan aan die pasiënt gegee met geborgde basiese toiletware binne-in.   Hierdie projek bring tweerigting-seën: dit gee sin en betekenis aan diegene wat brei/stik en die ontvangers se nood word aangespreek.

 Behoeftes van die bediening: Die grootste behoeftes is wol, stopsel, materiaal en fondse om tekorte aan te koop.

Leier / koördineerder: Rolien Botha - 082 297 7582.