BREIPROJEK

Die breiprojek behels onder meer die brei van musse vir kankerlyers; frokkies vir pasgeborenes sonder klere; kappies en kousies vir vroeggebore babas; en bedsakkies vir sterwendes in hospitale. Daar word ook troosteddies vir kinders in Tygerberg Hospitaal se trauma-afdeling gebrei. Die bediening maak ook lap toiletsakkies wat met die hulp van geborgde toiletware gevul en aan pasiënte in staatshospitale gegee word. Die breiwerk vind plaas deur Bybelstudie-groeplede wat weekliks vergader. Tydens byeenkomste word patrone uitgedeel; dankie-sê-briewe gelees; en motiveer die breiers mekaar om die penne op te neem. Daar is geen vasgestelde tye nie en die ontmoetingstyd wissel.

Behoeftes van die bediening: Die grootste behoeftes is wol, stopsel, materiaal en fondse om tekorte aan te koop.

Leier / koördineerder: Rolien Botha - 021 975 4015. Daar is meer as 100 vrywilligers wat help brei.