FISANTEKRAAL CENTRE FOR DEVELOPMENT

FCD logo

Fisantekraal Centre for Development (FCD) is ’n nie-winsgewende Christen-organisasie wat daarop fokus om, deur ’n holistiese benadering, werklose mense se selfbeeld en waardigheid te herstel en hul vaardighede te ontwikkel op ’n emosionele, ekonomiese, geestelike en sosiale vlak. Ons glo daarin om elke persoon in die geheel toe te rus, om ’n betekenisvolle lewe te lei.
Ons visie is om werkloosheid teen te werk in-en-om die groter Kaapstadomgewing, veral in armer en meer kwesbare gemeenskappe, waar werkloosheid dikwels heelwat hoër as 40% is.
Ons missie is om werklose mense holisties te ontwikkel op sosiale, emosionele, geestelike en ekonomiese vlak.

As’n Christen-organisasie is die geestelike ontwikkeling van leerders, sentraal tot wat ons doen. Dit is vir ons uiters belangrik om’n veilige, ondersteunende en liefdevolle omgewing te skep waar mense ’n geleentheid het om ’n verhouding met Christus te oorweeg of te verdiep. Deur die ondersteuning van plaaslike leraars is ons ook in staat om pastorale berading te gee waar nodig. Ons bied ook die Alpha-dissipelskapkursus aan en die program ontvang baie positiewe terugvoer van ons studente.
Die huidige kursusse wat ons aanbied sluit in: Job readiness, Bake for profit, Office basics, Frail care, Business Skills. Deur middel van dié kursusse het FCD >1300 werkloses opgelei oor die laaste 6 jaar. Ons kursusse is daarop gemik om mense ekonomies aktief te kry en hulle toe te rus om waardevolle werknemers en aktiewe landsburgers te wees. Ons deurlopende opvolgwerk en interaksie met studente elke 2 maande vir 18 maande nadat hulle ons sentrum verlaat, is krities om ons impak te meet. Dit help ons om werksgeleenthede te kommunikeer asook mentorskap in werking te stel en op die wyse voortdurend ons huidige plasingskoers van 65% te handhaaf en te verbeter.

Ons benodig vrywilligers in die volgende areas:
Opleiding, berading en mentorskap: Hulp met opleiding, ons maak veral gebruik van vrywilligers in ons lewensvaardighede, oproepsentrum en sake-opleiding. Mentorskap is ook’n proses wat ons graag meer gereeld wil instel en dus kan vrywilligers ook op dié wyse betrokke raak. Dit is beide loopbaan- / entrepreneursmentorskap, maar ook individuele berading op ’n emosionele en geestelike vlak.
Bemarking en Fondsinsameling: Hulp met fondsinsamelingsgeleenthede en idees. Hulp met bemarkingsmateriaal, uitleg, ontwerp en sosiale media. Mense kan ook help deur blootstelling van ons organisasie aan hul persoonlike of professionele netwerke – wat dikwels kan lei tot befondsingsgeleenthede en ander waardevolle vennootskappe.
Administrasie: Hulp met administrasie te make met opdatering van studente databasisse en ander algemene administrasie .
Opknappingswerk: Hulp met onderhoud of opknappingswerk by die sentrum.
Plasingsvennote: Vennootskappe met besighede vir die doel van “job-shadows” (al ons kursusse behels op die kort en medium termyn praktiese blootstelling aan die relevante bedryf en beroep). Ook vir die plasing van studente waar voornemende werkgewers ons kan kontak vir geskikte kandidate. Ons het nodig om dié netwerk deurlopend uit te brei sodat ons in staat is om ons studente toegang te gee tot meer werksgeleenthede. Besighede word aangemoedig om op dié wyse betrokke te raak en so op ’n praktiese wyse, werkloosheid aan te spreek.
Indien enige iemand sou wou betrokke raak by ons organisasie, skakel gerus vir Jane Gelderman by ons kantoor op 021 9757764 of stuur ’n e-pos na info@fisantekraal.org.za. Besoek ook gerus ons webwerf by www.fisantekraal.org.za en Like ons FaceBook-bladsy by Fisantekraal Centre for Development, om op hoogte te bly van die positiewe en doeltreffende bydrae wat ons maak om die groeiende werkloosheidsprobleem in ons land teen te werk.

Leier / koördineerder: Dale Blom - 021 976 3275.

Besoek ons webwerf vir meer inligting - www.fisantekraal.org.za