FISANTEKRAAL /MORNINGSTAR NAALDWERK-PROJEK


Dié bediening is sedert 2003 aan die gang en fokus op vroue uit laer-inkomste groepe wat graag wil leer om ’n bykomende inkomste vir hulself te genereer. Daar heers ’n baie mooi gesindheid tussen die verskillende kultuurgroepe. Die bediening wil vroue van Fisantekraal en Morningstar help om naaldwerk vaardig te wees, sodat dié vrouens bemagtig word om vir hulle families klere te maak. Die bediening wil ook die vrouens help om deur naaldwerk ’n inkomste te genereer deur gemaakte produkte te verkoop. Die bediening fokus daarop om verhoudinge te bou; saam met die vroue Bybel te lees; en graag saam te bid. Die verhouding is wederkerig en kom van beide kante af.
Wat gebeur: Onderrig in naaldwerk en sosialisering asook geestelike ondersteuning vind plaas. Die ontmoetings is by die VGK in Morningstar tussen 09:00 en 13:00 Maandagoggende. Die Fisantekraal-vroue woon ook die geleenthede by, waarheen hulle per taxi ry.

Ons is baie bevoorreg om ’n klomp getroue studente (o.a. 85,83, 80) te kan leer en getroue vrywilligers (o.a 85, 82, 81), wat hul kennis en talente kom deel. ’n Kranige Xhosa jong man, wat ’n petroljoggie is, gebruik sy vrye tyd om te kom leer, ook Curt van Schalkwyk van Fisantekraal.
Maandae is vir ons almal ’n baie lekker dag. Ons kon ook vir Porcia wat ’n soortgelyke projek in Kraaifontein het, help met naaimasjiene en ander voorraad om haar projek aan die gang te kry.
Ons vra voorbidding dat ons almal gespaar sal bly en met goeie gesondheid dat ons kan voortgaan om ons liggies te laat skyn.

Leier / koördineerder: Dale Blom - 021 976 3275..
Hulp-leier: Elra Krynauw. Vrywilligers: Sarie van Tonder, Trudie Slabber, Essie le Roux, Anette de Vries, Susan Raath, Dollie du Preez. Een en elk bring hul besondere talente en kundigheid na die klas en dit maak van ons ’n uitsonderlike span.
Betrokke buite-instansies: Bergsig NG Gemeente en Durbanville Moedergemeente, wat so vriendelik is om ons versoeke te plaas, en ons mildelik voorsien van materiaal, wol en naaimasjiene.

Behoeftes van die bediening sluit in handehulp; kaste vir masjiene en materiaal vir naaldwerk. Die lokaal wat gebruik word, moet opgeknap word, want die dak lek en die matte is gereeld nat as gevolg hiervan.