MATHMOMS

math moms logo

MathMoms het in 2016 ontstaan onder die sambreel van Eureson (ons interaksie met Eureka - Evangelies Lutherse Kerk in Elsiesrivier) as ‘n gemeenskapsgebaseerde aksie met ‘n onderwyskundige, kinderontwikkeling en gemeenskapsontwikkelingsinslag. In hierdie projek is agt werklose dames uit die gemeenskap geïdentifiseer wat elementêre wiskundige vaardighede in skole aan lae graad leerders volgens ‘n gereelde tydrooster weekliks verskaf, asook om aan vier sorgbehoewende kinders in hulle buurt naskoolse toesig te gee.

Borg ‘n MathMom vir 'n maand of 9 @ R1400 per maand en gereeld met haar kontak maak deur die proses om haar aan te moedig.

Kontak persoon: Sonja Cilliers 083 456 6105

Vir meer inligting, besoek gerus die MathMoms webblad - Mathmoms