RUYTERWACHT-KOSPROJEK

Ruyterwacht Senior Sentrum

Ruyterwacht is ’n bediening waardeur ’n groep lidmate weekliks sop aan die Dienssentrum vir seniors (329 – 350 lede) een keer per week verskaf. Die bejaardes is onder Badisa se sorg. Die span voorsien ook brood uit eie en kleingroepe se vermoë. Die span se visie is om God se liefde uit te dra aan minderbevoorregte bejaardes deur kos te voorsien op ’n deurlopende grondslag . Alhoewel die verskaffing van een maaltyd per week die bediening se teiken is, word daar ook gereeld funksies gereël vir finansiële ondersteuning van die sentrum. Die bediening help waar hy kan.

Wat gebeur: Weekliks kook veertien van ons Bybelstudie Senior-groeplede kos op ’n Donderdagoggend om 08:00 in die kerk se kombuis.

Leier/koördineerder: Ethne Waso - 082 879 7592.
Hulp-leier: Piet Lotz. Vrywilligers: Joey Fourie, Christine Hendriks, Trudie Slabbert, Dawn van Schalkwyk, Herman Gerber, Herman Gilmour, Mariana Gerber, Liz Parkins, Raad de Waal, Antoinette van Niekerk, Pieta du Toit, Fienie Lombard, Cathy van Huyssteen en Helmien Lotz.