SORG-SPAN

Sorg Logo

Die Sorg-span se taak is om gereeld die gemeente en mekaar te motiveer om te sorg. Sorg fokus op die insameling van komberse tydens Pinkster. Sorg-maand vind elke jaar in Augustus plaas. Hiertydens word ’n beroep gedoen op die gemeente om te sorg deur middel van ’n fondsinsameling (Sorg-koeverte) asook die insameling van nie-bederfbare kos, klere en alle ander bruikbare, huishoudelike items wat gemeentelede kan gee. Die span se teikengroep is die hele gemeente deur te sorg vir diegene wat minderbevoorreg is. Die span se grootste behoefte is dat die gemeente sal hoor hoe die Here wil hê ons moet sorg en daadwerklik iets sal doen.

Sorg-span:
Anita Cilliers - 021 972 8173
Louise Koch - 021 976 1733
Annetjie Schoeman - 072 264 8172.

Betrokke buite-instansies vir wie gesorg word deur die fondse en goedere ingesamel: Badisa Trio, MES, Straatwerk, Ruyterwacht, Kraaifontein Moedergemeente en ander wat deur die jaar oor ons pad kom en hulp benodig. Ons gee ook vir ons eie koskas indien daar ’n behoefte is aan kos.