ZITHULELE-UITREIK


Ons gemeente is reeds sedert 2000 saam met ander gemeentes soos Kenridge en Dias in Port Alfred betrokke by Zithulele VGK gemeente is die Oos-Kaap, langs die Wildekus. Die Vennootskap kom jaarliks byeen om bande wedersyds te versterk en saam te besin en te beplan vir programme en uitreike. Mooi verhoudinge en vertroue is reeds gevestig en ons gemeente gaan jaarliks daarheen met ‘n gemeentegroep. Saam met die gemeente daar het ons reeds verskeie kerkgeboutjies op verskeie preekpune gebou of herstel. Ons bied ook saam met hulle toerustingsprogramme aan vir gemeenteleiers en predikers, programme vir vroue en ook vir kinders. Ons bemoedig graag die lidmate, besoek ouer mense tuis, samel met ‘n klereverkoping fondse in vir projekte daar en is ook betrokke met gemeenskapsprojekte soos kleuterskole.

Ons spanne ervaar jaarliks dat onsself miskien nog meer as hulle deur hierdie verbintenis geseën word en is dankbaar vir die gemeente se gebeds- en finansiële ondersteuning.

Leier:
Louise Koch - 021 976 1733

Betrokke buite-instansies: Kenridge Gemeente en Dias Gemeente in Port Alfred.