KOORGROEP


Ons koor bestaan uit ’n groep vroue en mans, van alle ouderdomme wat ’n passie vir sang het. Die koor oefen Maandae om 18:30 by die Sonstraal kerksentrum.

Hulle tree van tyd tot tyd in ons gemeente op en het onlangs saam met die Eureka-koor opgetree by die erediens van Sonstraal se 30-jaar viering. Ons nooi ook bekende musikante om saam met die koor op te tree.  

Die Kersfees-optrede is ook altyd ’n hoogtepunt op die koor se kalender. Dié jaar vind dit op 26 November plaas.

Die Sonstraal-koorgroep het tans 17 lede wie deel in mekaar se lief en leed en inspireer mekaar.  Ons moedig graag mense aan wat by die koor betrokke wil raak om vir Marjory Fourie, (084 339 5552 of e-pos: info@conchemsaligna.co.za) te kontak.