MANS- EN VROUEBEDIENINGE

Mans:

Geleenthede word geskep vir die mans in die gemeente om saam te kom, mekaar beter te leer ken en te ondersteun. Gepaste gassprekers lewer by die geleenthede getuienis. ʼn Manne- en familiekamp word ook jaarliks gereël. Die gemeente se mans is baie betrokke by die jaarlikse basaar en die Laingsburg Vleisfees waar hulle vir die logistiek en braaiwerk verantwoordelik is. Hier word nuwe vriendskapsbande gesmee.

Geleenthede waar die mans saam in-diepte Bybelstudie kan doen en oor onderwerpe kan gesels wat gepas is vir die tye waarin ons leef, word ook beplan. Kontak vir Lynnette Bekker by die kerkkantoor, tel. 021 976 1236 of stuur ʼn e-pos na lyn@sonstraal.org.za vir meer inligting.

Vroue:

Tydens geleenthede vir die gemeente se vroue inspireer en ondersteun die vroue mekaar en word Jesus se liefde uitgeleef. Van die geleenthede wat jaarliks aangebied word, sluit ‘n vrouekamp aan die begin van die jaar en ‘n Vrouedag-ontbyt in Augustus in. Stuur ‘n e-pos aan kommunikasie@sonstraal.org.za of skakel vir Belinda van Vuuren by tel. 021 976 1236 vir meer inligting.