DANKOFFERFEES

Gratitude can transform common days into thanksgivings, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. William Arthur Ward, American writer (1921 -1994)

Elke jaar, aan die begin van November, hou ons gemeente ’n Dankofferfees. Dit is vir ons ’n geleentheid om God te dank vir sy troue sorg deur die jaar. As lidmate sê ons dankie deur in dié tyd (wat vir baie van ons die tyd is wanneer bonusse betaal word) ’n ekstra dankoffer te gee vir die werk van die Here in en deur ons gemeente.

 

TIENDE MAAND OFFER:
Bid oor jou bydrae
 
Deur Andries Cilliers...
Ek gesels nou die dag met 'n familielid. Die tye is moeilik, sê hy. 'n Mens moet al vinniger hardloop om darem min of meer op dieselfde plek te bly. Daar is elke maand, voel dit vir hom, meer maand oor aan die einde van sy geld. Om iets af te knyp om te gee vir ander, wil hy nog steeds, maar die knyp raak al seerder.
 
Dit het my laat wonder: Hoe dink 'n mens in sulke tye oor jou dankoffer? En hoe behoort ons as gemeente te dink oor die dankoffers wat ons van ons mense vra, ook in hierdie tyd van die tiende maand dankoffers?
 
Hier is 'n paar dinge waarby ek uitgekom het:
Ø Ons kerkraad is baie, baie dankbaar vir elke lidmaat wat bydra. Dit is nie vir ons vanselfsprekend nie! Dankie dat julle met julle dankoffers sorg dat ons vir mekaar en vir ander mense kan sorg.
Ø Dit is nie net ek wat die knyp voel nie – die gemeente voel dit ook. Ons inkomste styg, maar stadiger as ons uitgawes. Ons moes vanjaar vir 'n redelike tekort begroot. God het ons so geseën dat ons tans net 'n tekort van R75 000 voorsien vir hierdie boekjaar – maar ons sal graag sonder 'n tekort wil afsluit.
Ø As ons saam met ons gemeente in die knyp is, dan moet ons besef dat die lewe vir armer mense nóg moeiliker is. Die nood raak al hoe groter – en ons roeping om iets aan daardie nood te probeer doen, gaan nie weg nie!
 
Ons mikpunt vir ons tiendemaand dankoffers is R500 000. Ons weet die Here vra nie van jou wat jy nie het nie – maar bid asseblief oor dit wat die Here wel van jou vra. Elke offer, klein en groot, help ons om dié mikpunt te bereik en hopelik ook te oortref. Gee biddend, gee met vreugde, gee uit jou hart!