SENIORS

‘n Groot gedeelte van ons lidmate is seniors. Vir hulle het ons die Sonstraal Seniorgroep waar mense bymekaar kom en deelneem aan verskeie aktiwiteite en byeenkomste. Vir ons seniors wat nie in die ouetehuise woon nie, is daar die H2O-bediening waarby hulle kan inskakel.

Vir meer inligting, of om deel te word van dié groepe, kontak:

  • Sonstraal Seniorgroep: Sam Nel - 021 9816285
  • H2O Seniors: Elanda Louw - 083 2757 139