saam kerk logo2


Die kerk het ’n unieke woordeskat… dink aan “doop”, “nagmaal”, “verlossing”, “verbond”, “aanbidding”, ens. Dit is die geloofstaal wat elke nuwe generasie in die kerk leer - wat deelword van elkeen se lewe.

Gedurende 2021 gaan ons ’n hele klompie van hierdie konsepte kort en kragtig, met behulp van ’n kort video, verduidelik sodat ons dit maklik kan verstaan, aan iemand kan verduidelik en ook vir ons kinders kan oordra.


Ons volg die kerkjaar (Advent, Lydenstyd, Pase, Pinkster en Koninkrykstyd) as raamwerk waarbinne die temas verpak word. Geniet dit! Mag ons saam leer om soos Jesus te leef.


Die nuutste video sal elke keer bo aan die lys bygevoeg word:

7. Verlossing

6. Depresssie

5. Verbond

4. Dood en Rou

3. Sonde

2. In Lydenstyd

1. Wat is die Kerk?