LEEF OM TE DIEN

 

Oorkoepelende roepingstelling
By Sonstraal Gemeente is almal welkom.
Hier leer ons saam om soos Christus te leef.  
#Leefomtedien
Ons slagspreuk herinner ons daaraan om elke dag, oral waar ons gaan, soos Jesus te lewe en om sodoende ‘n vreugdevolle en sinvolle bestaan te hê.

Die gemeente het op 24 Mei 1987 van die NG Moedergemeente Durbanville afgestig. Aanvanklik is eredienste in die saal van Laerskool Gene Louw gehou, en op
9 Februarie 1992 het die gemeente die kerksentrum betrek. Op 1 September 2002 het ons begin om eredienste in die Curro Privaatskool in Sonstraalhoogte te hou wat kategese en ander bedienings insluit. Hoewel ons die twee bedieningspunte het, bly ons een gemeente met een visie, een kerkraad, een predikantespan en een oorkoepelende bedieningsbenadering.

Die kerkraad het in 2019 die roeping van Sonstraal Gemeente in hierdie tyd en konteks herdink. Ons was verwonderd oor die diep en tydlose waarhede wat in die Evangelie opgeskryf staan en wat ons kosbare verhouding met die Here, met mekaar en die wêreld waarin ons leef, stuur.

Die uiteinde van baie ure se stilwees rondom die Woord, gesprekke en kreatiewe prosesse het tot ons nuwe logo en roepingstelling gelei. Die logo en roepingstelling is sprekend van ons eenheid en omvat die bedieningspunte by Sonstraal Kerksentrum en Sonstraal@Curro. Ons vertrou dat die logo en roepingstelling deel sal word van almal se lewens.


Logo met slagspreuk
Die logo is ʼn kruis met verskeie dimensies, naamlik:

Die kruis as sentrale fokus: Christus staan sentraal as die rede en wyse van ons gemeente se bestaan. Ons vier die lewe van Jesus (2 Kor. 5:14 – 20; 3:18);

Die kruis as mens: Ons is elkeen in Christus opgeneem. Deur die kruis is Hy in ons en ons in Hom. Ons vier ons verlossing in Christus (Rom. 6:1-14);

Die kruis as gemeenskap: Ons is deur Christus aan mekaar verbind, al is ons verskillend. Ons vier ons diversiteit en eenheid in Christus (Rom. 12:3-8);

Die kruis as gerigtheid op die wêreld: Saam is ons op die wêreld rondom ons gerig om, soos Jesus, te dien. Ons vier die gawes wat die Here aan elkeen gegee het (Joh. 3:16-17; 20-21);

Die kruis as lewe: Skakerings van groen dui op die lewe en groei in Christus. Ons vier die werk van die Heilige Gees in ons lewens (Gal. 5:13-26);

Die kruis as egtheid: Die kruis vertoon gebroke en dui op ons gebrokenheid wat deur Christus se gebrokenheid heelgemaak word. Ons vier ons vryheid om mens te wees met die wete dat God se genade genoeg is vir ons (2 Kor. 5:6-15).