Sonstraal leraars

Ons het ‘n dinamiese span predikante wat die gemeente met die Woord bedien. Elke predikant het ʼn area waar hulle betrokke is en bied pastorale ondersteuning aan lidmate wat ‘n behoefte daaraan het. Hulle kan kreatief wees en inisiatief neem om die taak waartoe hulle geroep is, tot reg te laat kom.

Ds. Carika Hanekom

Fokus areas:
  • Curro-bediening
  • Families
  • Pastoraat

Ds. Eugene Malan

Fokus areas:
  • Kerksentrum-bediening
  • Families
  • Pastoraat

Ds. Johan Conradie

Fokus areas:
  • Senior-bediening
  • Pastoraat

Stefan Human

Jeugwerker
Fokus areas:
  • Jeugbediening
  • Pastoraat