WIE IS ONS EN WAARVANDAAN?

Die gemeente het op 24 Mei 1987 afgestig van die NG Moedergemeente Durbanville. Aanvanklik is eredienste gehou in die saal van Gene Louw Laerskool, maar op 9 Februarie 1992 het die gemeente die kerksentrum betrek. Op 1 September 2002 het ons begin om eredienste te hou in die Curro Privaatskool in Sonstraalhoogte. Dié eredienste het uitgegroei tot Mosaïek, ’n lewenskragtige bediening met sy eie kategese, musiekbediening en ander bedieninge. Hoewel ons die twee “bedieningspunte” het, bly Sonstraal-Mosaïek een gemeente met een visie, een kerkraad, een predikantespan en een oorkoepelende bedieningsbenadering.

Ons gemeentebelydenis is: Die Heilige Gees stuur ons om as dissipels van Christus, God se wil in die wêreld uit te straal. Dit word korter verwoord in ons visie: Straal uit vir Christus. Ons gemeentewapen beeld dié visie uit:

  • God is ons Skepper en Vader. Die wêreld behoort aan Hom en ons is geskep om sy wil te doen. Dit word uitgebeeld deur die sirkels in die wapen, waardeur die skepping in sy volheid gesimboliseer word.
  • Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Die kruis staan daarom sentraal in die gemeentewapen.
  • Die Heilige Gees stuur ons. Die duif dui op die Gees wat uitgestort is oor die kerk om ons die wêreld in te stuur, net soos Christus deur die Vader gestuur is.
  • Ons is dissipels van Christus – en omdat Hy die lig van die wêreld is, straal ons sý lig in die wêreld uit. Dit word uitgebeeld deur die strale onder die duif, waardeur ons ook sê dat dié lig nie uit onsself kom nie, maar dat dit die werk van die Gees is.

Mosaïek het ook hulle eie simbool ontwikkel, waarin die eie aard van hul bediening uitgebeeld word:

  • Die mosaïekblokkies, soos die naam van die bediening, dui op ons gebroke menswees wat deur God tot ’n kunswerk omskep word.
  • Die letters op die blokkies is elkeen anders, maar vorm tog saam een woord. Daarmee sê ons dat ons juis in ons verskeidenheid deur die Gees saamgebind word tot ’n eenheid waarin elkeen tot sy of haar reg kan kom.
  • Die onderskrif, Familie in Christus, sê dat ons ’n oop familie is waarin almal, oud en jonk; in gesinsverband; en enkellopend verwelkom word as kinders van dieselfde Vader.