BEDIENINGE

Sonstraal gemeente visie sê dat ons nie vir onsself bestaan nie, maar om God se wil in die wêreld uit te straal. Die uitreikbedieninge van ons gemeente behels alles wat ons in die gemeenskap doen, saam met mense wat nie lidmate van ons eie gemeente is nie en is een van die maniere waarop ons ons geloof in God; ons liefde vir mense; en ons hoop vir die wêreld uitdruk.

Hierdie aksies is by uitnemendheid geleenthede om gestalte te gee om ons roeping uit te leef. Ons roeping staan op drie bene: Genade; Gasvryheid, en Gestuur.

Klik op elke logo om meer te lees oor wat elke uitreik doen, en as jy wil betrokke raak,
kontak gerus die betrokke kontak persoon, of die kerkkantoor – 021 976 1236.