Die Ruyterwacht-sopprojek het in 2005 ontstaan toe ‘n behoefte aan maaltye by die senior sentrum waargeneem is. Donderdae kook veertien van ons Senior Bybelstudiegroep se lede sop in die kerk se kombuis om dan aan die Ruyterwacht Dienssentrum vir Seniors uit te deel. Die sentrum bedien naastenby 350 mense en is onder Badisa se sorg.

Benewens die weeklikse maaltyd word daar ook gereeld funksies gereël om die sentrum finansieel te kan ondersteun. Vir meer inligting, kontak vir Ethne Waso tel. 082 879 7592.