Sonstraal kerkraad

Dit is belangrik dat ons gemeente in diepe afhanklikheid van die Here leef. Daarom sien die Kerkraad hulle bediening as ’n soeke na die wil van die Here en die skep van ʼn plek waar Hy werksaam is. Die Kerkraad se taak is nie om soos ʼn direksie van ʼn maatskappy op te tree nie, maar om heeltyd wyses te kry om die gemeente by alle aktiwiteite betrokke te maak.

Ons gemeente is bevoorreg om tussen mense te leef wat baie gawes van die Here ontvang het. Ons wil die Here saam met hulle dien en wil daarom soveel as moontlik mense in bedieninge sien wat onafhanklik funksioneer. Ons slagspreuk sê immers:
“Leef om te dien.”

Leon Louw

Voorsitter

Louw de Waal

Finansies

Nioma Venter

Ouderling

Jannie Breet

Ouderling

Riaan Duvenhage

Ouderling

Carlo Mostert

Oudeling

Christelle Bekker

Ouderling

Pauline Nel

Ouderling

Stefan Human

Ouderling

Sanet Ferreira

Ouderling

Kevin Bekker

Ouderling

Jacques van der Merwe

Ouderling