Eureson is ’n geloofs- en vriendskapverhouding wat tussen lidmate van NG Kerk Sonstraal en die Eureka Evangelies Lutherse Kerk in Elsiesrivier bestaan. Dit het in 2007 ontstaan te danke aan dr. Deon Snyman van Foundation for Church-led Restitution, dr. Ian Nell van Sonstraal Gemeente en prof. Hans Engdahl van Eureka.

Euroson het ontstaan ná ʼn versoeningsnaweek wat in Junie 2007 deur die Institute for Healing of Memories onder leiding van Vader Lapsley gehou is. (Het ons meer inligting oor Vader Lapsley) Die Verklaring van Voorneme wat hier voorgestel is, is deur die kerkrade van beide Sonstraal Gemeente en Eureka ondersteun en in Augustus 2010 aanvaar.

Die Eureson-vriende kom maandeliks bymekaar, verskeie uitstappies word aangepak, en die vriende breek soms selfs vir die naweek saam weg. Uitruilpreke en oor-en-weer besoeke tussen die gemeentes word ook gereël. Maandelikse byeenkomste word rondom ’n tema beplan en sluit aan by die kerklike agenda en aktuele sake.

Vir meer inligting oor die byeenkomste, kontak die kerkkantoor by tel. 021 976 1236.