WAT DOEN ONS?

Die bedieninge van die gemeente word verdeel in drie terreine: Bid, Behoort en Bou. Elkeen van dié terreine het twee ouderlinge (een by die kerksentrum en een by Curro) wat leiding neem op die betrokke gebied.

BID: Ons sien aanbidding en gebed as die hart van ons gemeentelewe. Bid omvat daarom die eredienste; die gemeente se gebedsbediening; en ook alles wat met mense se persoonlike verhouding met die Here te make het, soos onder meer die Bybelskool en ander vorme van geloofstoerusting.

BEHOORT: Ons besef dat geloof mense saambind, en dat mense hulle geloof juis beleef waar hulle voel dat hulle werklik behoort. Behoort omvat al die vorme van geloofsgemeenskap (koinonia) in die gemeente soos ons groeigroepe; mans- en vrouebedieninge; en bedieninge aan senior lidmate. Die gemeentefeeste (soos die dankofferfees en basaars en ander vorme van saamkuier) val ook hieronder.

BOU: Die gemeente se visie sê dat ons nie vir onsself bestaan nie, maar om God se wil in die wêreld uit te straal. Onder Bou val daarom al die uitreikbedieninge van ons gemeente en behels alles wat ons in die gemeenskap doen, saam met mense wat nie lidmate van ons eie gemeente is nie.

Bid, behoort en bou vorm ’n eenheid en is drie maniere waarop ons ons geloof in God; ons liefde vir mense; en ons hoop vir die wêreld uitdruk.