PADLANGS OUERSKAPKURSUS

VOLG HIERDIE JAAR SAAM ONS OUERSKAPKURSUS.

Elke maand sal daar ‘n kort video beskikbaar wees oor opwindende en uitdagende temas. Kyk dit, oefen dit en pluk die vrug van gesonde gesinsverhoudings en positiewe waardes.

Temas wat behandel word:

 • Het ek ‘n styl?
 • Kwaliteit tyd
 • Keuses
 • Empatie
 • Reflekterende luister
 • Uniekheid
 • Ek vs Jy
 • Probleemhantering
 • Dissipline
 • Probleemgedrag
 • Om deelnemend te wees

5. Reflekterende luister

6. Uniekheid