TOERUSTING


Doop
Die Christelike doop is gewortel in Jesus van Nasaret se bediening, dood en opstanding. Die doop maak ons een met Christus, die gekruisigde en opgestane Here. Dit gee ons toegang tot die nuwe verbond tussen God en sy mense. Die doop is ‘n gawe van God. Dit word in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees bedien en is ‘n teken van die nuwe lewe wat ons deur Jesus Christus ontvang. Dit maak ons een met Christus en een met alle Christene.Ons glo dat ons deur die doop:

  • vergifnis van ons sonde ontvang;
  • ‘n nuwe lewe ontvang;
  • die Heilige Gees ontvang;
  • met die liggaam van Jesus, die kerk, verbind word; en
  • tot diens in die koninkryk geroep word.

Ouers wat hulle kinders wil laat doop, kan die kerkkantoor skakel om vir doopkategese in te skryf. Volwassenes wat nog nooit gedoop is nie, is ook welkom om die kerkkantoor te kontak.

Nagmaal
Ons Nagmaalsformulier sê: Die nagmaal is ‘n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word; dit is ‘n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting.

Hoe meer sintuie betrek word as ons iets hoor, hoe beter onthou ons wat ons gehoor het, sê die slim mense oor kommunikasie. Met Nagmaal word al 5 ons sintuie betrek: Jy sien die Nagmaalbrood en wyn, jy ruik dit, jy voel dit, jy hoor wat dit beteken en – les bes – jy proe dit.
Die Here kon seker nie ‘n beter manier kry om jou daarvan te verseker dat jy deel het aan die ewige lewe nie. Hy gee dit verniet. Jy hoef dit nie te verdien nie. Dis soos iemand wat ‘n groot bedrag geld aan jou bemaak in sy testament. God bemaak die ewige lewe aan jou in Sy Ou en Nuwe Testament. Daarvan verseker die Here jou elke keer wat ons saam uit Sy Testament lees en Nagmaal gebruik.

Gebedsversoek
Indien jy ‘n gebedsversoek het, kan jy die kerkkantoor in kennis stel. Ons het ook ‘n anonieme epos-hulplyn waaraan jy jou versoek kan rig – hulplyn@sontraal.org.za

Bybelstudie
Dinsdae om 11:00 word Bybelstudie by die kerksentrum gehou. Enigeen is welkom om dit by te woon. Bybelstudie word ook by die twee aftree-oorde gehou. Hou die kalender of nuusbrief dop vir meer inligting.