TOERUSTING

Die volgende inligting word hier gedeel om jou toe te rus. Kies 'n betrokke afdeling aan die linkerkant.

  • Gebedsversoek
    • Indien jy 'n gebedsversoek het, kan jy ons in kennis stel deur die vorm in te vul op die gebedsversoek webblad.
  • Doop
    • Vind hier meer uit oor wat die doop beteken en hoe jy te werk gaan as jy wil doop.
  • Bybelskool
    • Ons versterk ons vaardigheid om die Bybel te lees dat dit werklik ’n verskil maak aan hoe ons dink en wat ons doen.