BEDIENINGE

BOU: Die gemeente se visie sê dat ons nie vir onsself bestaan nie, maar om God se wil in die wêreld uit te straal. Onder Bou val daarom al die uitreikbedieninge van ons gemeente en behels alles wat ons in die gemeenskap doen, saam met mense wat nie lidmate van ons eie gemeente is nie.

Onder die 'Bedieninge' skakel bo, is ’n lys van bedieninge waarby ons tans betrokke is. Lees om te sien wat elke uitreik doen, en as jy wil betrokke raak, kontak gerus die betrokke kontak persoon, of die kerkkantoor.

Bid, behoort en bou vorm ’n eenheid en is drie maniere waarop ons ons geloof in God; ons liefde vir mense; en ons hoop vir die wêreld uitdruk.